Marc conceptual

El glossari de conceptes que aquí s’aporten està derivat de la normativa internacional en l’àmbit dels delictes d’odi, discriminació i intolerància. Inclou les aportacions de les Nacions Unides, l’OSCE, Consell d’Europa i Unió Europea.   Crim d’Odi: “tota infracció penal, incloses les infraccions contra les persones i la propietat, quan la víctima, el lloc o l’objecte de la infracció són seleccionats a causa de la seva connexió, relació, afiliació, suport o pertinença real o suposada a un grup que pugui estar basat en la “raça”, origen nacional o ètnic, l’idioma, el color, la religió, l’edat, la minusvalidesa física o mental, l’orientació sexual o altres factors similars, ja siguin reals o suposats . OSCE (2003) DESCARREGAR “LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE ODIO EN EUROPA” (OSCE)   Discurs d’Odi: “totes les formes d’expressió que propaguin, incitin, promoguin o justifiquin l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme o altres formes d’odi basades en la intolerància, inclosa la intolerància expressada per agressiu nacionalisme i l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, els immigrants i les persones d’origen immigrant. Recomanació 97-1997 del CONSELL d’EUROPA. DESCARREGAR GUIA DE RECURSOS: SOCIEDAD CIVIL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO (OSCE) Incident d’Odi: “Qualsevol incident que es percep com a infracció motivada per intolerància per part de la víctima o qualsevol altra persona.” Recomanació 11 de la política general de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del CONSELL D’EUROPA. DESCARREGAR “LEYES DE DELITOS DE ODIO: UNA GUIA PRÁCTICA” (OSCE) CONCEPTES:

 • INTOLERÀNCIA CRIMINAL: Actes, fets o manifestacions punibles penalment basats en el rebuig o menyspreu a la dignitat de les persones i els seus drets fonamentals, les seves cultures, les seves formes d’expressió, característiques, conviccions o opinions i les seves diferents maneres de manifestar la condició humana .
 •  RACISME: Cosmovisió, actitud, conducta i manifestació que suposi afirmar o reconèixer tant la inferioritat d’alguns col·lectius ètnics com la superioritat del propi. El concepte de “raça” en l’espècie humana, no té sentit, ho afirmen la biologia molecular i la genètica de poblacions. Les seves expressions més criminals es troben en l’esclavisme, l’apartheid o la neteja ètnica i l’Holocaust.
 • XENOFÒBIA: Hostilitat, rebuig o odi cap a persones estrangeres o percebudes com a tals. És un prejudici etnocentrista cap a la cultura, valors i tradicions de l’estranger, i es manifesta des del rebuig més o menys obvi, el menyspreu i les amenaces, segregació, privació de drets, fins a les agressions i assassinats.
 • HOMOFÒBIA: Odi cap a les persones homosexuals, fonamentat en una aversió obsessiva que pot arribar a incloure no només a les persones en si i les seves pràctiques sinó també qualsevol de les qüestions relacionades en major o menor mesura amb elles.
 • TRANSFÒBIA: Odi, actituds i sentiments negatius envers el transsexualisme i els transsexuals, basat en l’expressió de la seva identitat de gènere interna. Moltes persones trans també experimenten homofòbia de persones que associen la seva identitat de gènere amb l’homosexualitat.
 • ANTIGITANISME / ROMAFOBIA: Totes les manifestacions d’odi ètnic dirigides específicament contra el poble gitano. Després del genocidi nazi, segueixen molt estigmatitzats com a delinqüents i pateixen discriminació, odi, hostilitat i violència.
 •  MISOGÍNIA*: Aversió o odi a la dona, tendència ideològica o psicològica que consisteix en menysprear la dona com a gènere i amb això tot el considerat com femení.
 • ANTISEMITISME: Recull l’hostilitat cap a les persones jueves basada en una combinació de prejudicis de tipus religiós, racial, cultural i ètnic. També inclou negar o falsejar l’Holocaust nazi.
 • ISLAMOFÒBIA: Sentiment i actitud de rebuig i hostilitat cap a l’islam i, per extensió, a les persones musulmanes ia la seva realitat social.
 • APOROFÒBIA: Aversió i el menyspreu al pobre. Odi a les persones pobres, sense mitjans, desemparades, especialment els “sense sostre”.
 • DISFÒBIA: Rebuig i menyspreu a les persones amb disfuncionalitat física o psíquica, veient-les com una càrrega per a la societat, el que porta al seu deshumanització.
 • ALTRES EXPRESSIONS D’INTOLERÀNCIA: L’odi ideològic, polític i sindical, la intolerància per gènere, per aversió estètica, per obesitat, per origen geogràfic o ètnic, també per l’idioma, l’edat o per altres factors similars, ja siguin reals o suposats.

* Els crims d’odi per misogínia no estan incorporats en aquesta investigació perquè ja hi ha un registre d’aquest tipus de crims a la pàgina web www.feminicidio.net

Comments are closed